Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a lansat apelul de proiecte adresat incubatoarelor de afaceri în cadrul POR 2014-2020

La data de 16 ianuarie 2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat o sesiune de informare privind lansarea regională a apelului de proiecte pe Prioritatea de Investiții 2.1B – Incubatoare de afaceri, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii. Peste 60 de reprezentanți ai autorităților publice locale, dar și IMM-urile interesate în dezvoltarea de noi afaceri în viitoarele structuri destinate incubării de firme noi au participat la eveniment.

Apelul dedicat creării incubatoarelor de afaceri sectoriale și dezvoltării serviciilor prestate în cadrul incubatoarelor de afaceri a fost lansat în data de 4 decembrie 2017. Pot solicita finanțare entităţile care au calitatea de fondator al incubatorului de afaceri, respectiv autoritatea publică a administraţiei publice locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ, societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele. Acestea pot solicita finanțare individual sau în parteneriat. În cadrul sesiunii de informare au fost prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020. De asemenea, au fost prezentate și modelele de organizare și funcționare a incubatoarelor de afaceri în special pentru domeniul industriilor culturale și creative, dar cu posibilități de duplicare și în alte sectoare.

”Prioritatea de investiții 2.1B din cadrul POR 2014-2020 reprezintă unul dintre instrumentele de susținere a Industriilor Culturale și Creative pe care ne propunem să-l valorificăm prin proiectul CRE:HUB, iar în cadrul evenimentului am discutat cu participanții și câteva modele europene de organizare și funcționare a incubatoarelor de afaceri care ar putea fi replicate cu succes la nivelul Regiunii Centru. Facem acest lucru pentru a sublinia complementaritatea proiectelor pe care le susținem și dezvoltăm, alături de partenerii noștri. Industriile creative, sănătatea, turismul și sectorul IT sunt dintre prioritățile strategice ale Regiunii Centru, care pot fi valorificate de mediul de afaceri, în parteneriat cu administrația publică locală, prin crearea și funcționalitatea acestor incubatoare de afaceri”, a declarat, după întâlnirea de lucru de la Alba Iulia, Simion Crețu, director general ADR Centru.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

PNDR: A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru înființare și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol și pomicol

AFIR a publicat varianta 2018 a Ghidului solicitantului (GS) pentru submăsura 16.1 și submăsura 16.1a   „Sprijin pentru înfiintarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul agricol si pomicol”.

Descarcă Ghidul însoțit de anexe.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

România – Ungaria: Ghidurile Solicitantului pentru al treilea apel deschis și pentru al treilea apel restrâns au fost modificate!

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria a anunțat că au fost modificate pachetul aplicației și ghidurile solicitantului pentru al treilea apel deschis și pentru al treilea apel restrâns.

Corrigenda prevăd modificări care permit o abordare mai flexibila în ceea ce privește opțiunile de clasificare  a activităților proiectului ca fiind fără ajutor de stat, precum și o simplificare a procesului de depunere a contestațiilor.

Descarcă  Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al treilea Apel deschis.

Descarcă Corrigendum-ul 3, aferent celui de-al treilea Apel restrâns.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

POCU – 93,7 MILIOANE EURO PENTRU FINANTAREA START UP NATION

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul MDRAPFE a semnat trei contracte de finanțare, în valoare totală de aproximativ 93,7 milioane euro, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation.

“Prin aceste proiecte, al căror beneficiar este Ministerul pentru Mediul de Afaceri, sprijinim întreprinderile să se dezvolte și să creeze locuri de muncă în România. Estimăm că, după finalizarea activităților, minim 2.100 microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii vor beneficia de sprijin, fiind create si menținute minim 4.200 locuri de muncă”, a declarat Marius Nica, ministrul delegat pentru fonduri europene.

Activitățile finanțate, derulate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), cuprind selecția planurilor de afaceri depuse de antreprenori, susținerea implementării planurilor de afaceri și monitorizarea acestora în perioada de sustenabilitate. Proiectele încurajează antreprenoriatul și ocuparea pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană.

Beneficiarii finali ai finanțărilor sunt microîntreprinderi sau întreprinderi mici şi mijlocii (persoane juridice) cu profil non-agricol, din zonele urbane, cu mai puțin de un an de funcționare, selectate pentru finanțare din ajutorul de minimis conform metodologiei prezentate în proiect, care activează într-una dintre cele șapte regiuni de dezvoltare mai puțin dezvoltate. În plus, activitatea pentru care primesc sprijin trebuie să corespundă unui cod CAEN menționat ca și eligibil conform schemei de ajutor de minimis aprobată prin ordinul nr. 692/06.06.2017 al Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (publicată în Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017).

Despre proiecte și Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Proiectele au fost selectate pentru finanțare din POCU, în cadrul apelului de proiecte de tip noncompetitiv România Start Up Nation pentru Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

POCU stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând, astfel, investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE. Programul are o alocare totală de 5,085 de miliarde de euro.

Sursa: www.mdrap.ro

Apel de proiecte – Parteneriate strategice europene de clustere pentru investiții de specializare inteligentă

Beneficiari eligibili Intensitate maximă a ajutorului acordat Termen limită de depunere
Consorții formate din  organizații de clustere sau rețele de organizații de afaceri, parcuri știiințifice și centre tehnologice implicate în sprijinirea îmbunătățirii colaborării, a creării de rețele și a învățării în clustere de inovare pentru stimularea activităților de inovare Maximum 350.000 de euro pe proiect,  75% din totalul costurilor eligibile 8 martie 2018, ora 17.00 – ora Bruxelles

Finanțator

Comisia Europeană prin COSME – Programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii

Buget

2.8 milioane de euro

Obiectivul general al programului

Programul vizează stimularea competitivității industriale și investițiile în UE prin intermediul cooperării transfrontaliere și al networking-ului, prin sprijinirea înființării de parteneriate strategice europene de clustere pentru investiții de specializare inteligentă.

Parteneriatele nou create

Vor contribui la:

  1. Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii comune de parteneriat în domeniul clusterelor cu o viziune comună „europeană” pentru o anumită prioritate specifică de specializare inteligentă (inclusiv o marcă comună și marketing), identificarea oportunităților de colaborare și de investiții și pregătirea unei foi de parcurs a acestor activități;
  2. Punerea în aplicare a unor acțiuni comune în vederea mobilizării colaborării interregionale și a investițiilor actorilor din industrie, în special a IMM-urilor, și furnizarea de servicii suport dedicate afacerilor, tehnologiilor și de creștere pentru pregătirea și implementarea proiectelor comune de inovare și investiții;
  3. Îmbunătățirea condițiilor cadru specifice clusterelor în regiunile partenerilor prin:
  • (a) identificarea, pregătirea și testarea noilor activități comune pentru consolidarea cooperării clusterelor în cadrul parteneriatului;
  • (b) colectarea feedback-ului concret din partea IMM-urilor privind barierele lor specifice în calea inovării, competențelor, cooperării și investițiilor (în special pentru a se alătura discuțiilor în contextul Platformei tematice de specializare inteligentă privind modernizarea industrială);
  • (c) să întreprindă activități de construire a unor legături cu alte inițiative europene, naționale sau regionale relevante și cu rețele-cheie care vizează depășirea unor astfel de bariere.

Activități eligibile

Activitățile propuse vor viza etapele de pregătire, implementare și de investiție ale unor posibile proiecte de inovare și de investiții comune.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

POR: Apeluri de proiecte în valoare de 96,4 milioane euro, pentru iluminat public de calitate

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), a lansat trei apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice în iluminatul public.

„Am semnat azi (n.r. ieri) Ordinul pentru lansarea apelurilor pentru proiecte care vor avea rezultate în îmbunătățirea calității mediului, scăderea gazelor cu efect de seră și a consumului de energie. Domeniu de mare actualitate la nivel mondial, în care fiecare dintre noi putem să ne implicăm și să contribuim, pe lângă autoritățile publice cu investiții finanțate în cadrul acestor apeluri”, a subliniat Marius Nica, Ministrul delegat pentru Fonduri Europene.

Proiectele propuse vor avea în vedere investiții publice care cuprind înlocuirea cu lămpi cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață a lămpilor vechi, consumatoare de energie, reabilitarea instalațiilor electrice (stâlpi, rețele etc.), instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public, crearea/ extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane, utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a CO2) pentru proiecte finanțate din POR 2014 – 2020.

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, din Municipiul București și sectoarele sale pot depune cereri de finanțare prin sistemul MySMIS2014.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

POR: Pe 25 ianuarie se deschide apelul de investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu o entitate de inovare și transfer tehnologic

MDRAPFE a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1 Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT.

Ghidului solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte POR/2017/1/1.1.C./1 referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MY SMIS în perioada 25 ianuarie 2018, ora 10.00 – 25 iunie 2018, ora 10.00.

Descarcă Ghidul Solicitantului.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

eu funds fonduri europene nerambursabile agricultura echipamnete utilaje IT TIC

AM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acţiunea 2.3.1- SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ

AM POC şi OI pentru Promovarea Societăţii Informaţionale au lansat, spre consultare publică, Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea E-Guvernare – Evenimente de viață, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă.

Sursa: www.fonduri-ue.ro