MDRAPFE prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunță prelungirea apelului aferent Obiectivului Specific 7.1 Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și Obiectivului specific 7.2 – Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București (apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate) din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Noul termen până la care se pot depune proiecte este 31.12.2019, ora 16.00.

Reamintim că apelul de proiecte lansat în 9.06.2016, cu o valoare totală de aproximativ 293,4 milioane de euro, finanțează investiții în dezvoltarea infrastructurii de termoficare.

Despre POIM 2014-2020:
• Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 este al doilea program ca mărime din UE, cu o alocare de aproximativ 12 miliarde de euro pentru sectoarele de transport, mediu și energie.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

AM POAT a lansat versiunea nouă a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), a lansat o nouă versiune  a Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6789/14.11.2017.

Descarcă Ghidul

Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate.

Noua versiune include integrarea modificărilor instituționale și legislative, precum şi facilitarea procesului de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare, prin intermediul aplicației MySMIS2014.

În completarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a fost actualizat și documentul Orientări privind accesarea finanțărilor acordate în cadrul POAT 2014-2020, elaborat în vederea informării generale a potențialilor beneficiari.

Astfel, apelurile de proiecte se deschid în sistemul informatic MySMIS 2014 în data de 14.11.2017, ora 16.00, şi se vor închide în data de 31.12.2017, ora 23.59, fiind definite la nivel de axă prioritară după cum urmează:

  • Apelul de proiecte cod POAT/235/3: Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, cu o valoare nerambursabilă de 24.534.597,74 lei
  • Apelul de proiecte cod POAT/236/3: Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, cu o valoare nerambursabilă de 57.125.906,59 lei
  • Apelul de proiecte cod POAT/237/3: Axa Prioritară 3 – Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, cu o valoare nerambursabilă de 555.041.220,34 lei

Așa cum prevede mecanismul de aprobare a proiectelor finanţate din POAT 2014-2020, în cadrul apelurilor pot fi depuse proiectele incluse în Planul de proiecte POAT 2017 revizia 2 aprobat de AM POAT.

Sursa: www.mdrap.ro

POC: S-au lansat două apeluri pentru proiecte tehnologice inovatoare

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor Proiect Tehnologic Inovativ AP 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 și apelurile de proiecte de tip competitiv (pentru regiuni mai dezvoltate, respectiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate), cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6436/12.10.2017,  modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.6794/14.11.2017.

Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea investițiilor private în CDI, prin creșterea numărului de întreprinderi care urmăresc introducerea inovării în activitatea proprie prin proiecte care dezvoltă produse şi/sau procese sau tehnologii noi sau substanţial îmbunătăţite, în scopul producţiei şi comercializării, bazate pe cercetare.

Această acțiune se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici (inclusiv microîntreprinderi) din România cu activitate de cercetare-dezvoltare (CD), dar pentru care activitatea de CD nu constituie
obiectul principal de activitate.

În cadrul apelurilor de proiecte aferente acestui ghid:

  • POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv dedicat regiunilor mai dezvoltate ( București –Ilfov) și
  • POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării,

lansate în contextul Axei Prioritare 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate, bugetul alocat este de 68,700,000 milioane lei (apel regiuni mai dezvoltate) și 217,684,700 milioane lei (apel regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării).

Sistemul informatic MySmis 2014+ este deschis în perioada 15.11.2017, ora 9.00 – 15.02.2018, ora 22:59:59.

Informații detaliate apeluri:

POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezinta potențial de creștereimplementate prin aplicarea mecanismului competitiv

Regiuni mai dezvoltate
Program operațional: Program Operational Competitivitate
Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Beneficiari eligibili: întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.
Tip apel: Competitiv cu depunere la termen
Data lansare: 15.11.2017
Data închidere: 15.02.2018
Buget (RON): 68,700,000 milioane lei

POC/163/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD si universitați, în scopul inovarii de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Regiuni mai dezvoltate.
Regiuni mai puțin dezvoltate inclusiv ITI Delta Dunării
Program operațional: Program Operational Competitivitate
Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Beneficiari eligibili: întreprinderile cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72..), dar pentru care activitatea de CD nu constituie obiectul principal de activitate.
Sunt considerate întreprinderi entitățile cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, sau conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor specifice similare din alte state membre UE.
Tip apel: Competitiv cu depunere la termen
Data lansare: 15.11.2017
Data închidere: 15.02.2018
Buget (RON): 217,684,700 milioane lei

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii.

Începand cu data de 13 noiembrie 2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis”.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Apel de proiecte POCU: Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Scheme naționale – programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6747/10.11.2017

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor), destinate atat în regiunea mai dezvoltată, București-Ilfov, cât și în regiunile mai puțin dezvoltate.

Grupul țintă cuprinde șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie roma și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultura de subzistență și semi-subzistență).

Apelul de proiecte este implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 3/PI 8.i/OS 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.5 &3.6 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și dispune de un buget alocat este de 206,965,394.55 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 31.07.2018, ora 16.00.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

AM POCU lansează apelul de proiecte „Viitor pentru tinerii NEETs I” (OS 1.1 & 1.2)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – “Viitor pentru tinerii NEETs I” AP 1/ PI 8.ii/OS 1.1 și 1.2 și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6749/10.11.2017.

Prezentul apel de proiecte vizează Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia), prin imbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).

Grupul țintă cuprinde tineri NEETs cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, înregistrați și profilați de către SPO, cu accent pe tinerii NEETs din mediul rural și pe cei aparținând minorității rome.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 57.673.377,50 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) și vizează regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia).

Sistemul informatic MySmis 2014+ se va deschide în data de 15.11.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 17.01.2018, ora 16.00.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

AM POCA va reintroduce în evaluare proiectele respinse pentru depășirea pragului de 2% pentru contribuția beneficiarului

AM POCA a anunțat astăzi, 7 noiembrie 2017, că va reintroduce în evaluare proiectele care au fost respinse pentru depășirea pragului de 2% pentru contribuția beneficiarului, în cadrul apelurilor “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție”.

„Suntem permanent deschiși la dialog cu societatea și cu potențialii beneficiari, pentru a îmbunătăți toate aspectele care țin de folosirea fondurilor europene. Nu sancționăm beneficiarii pentru inadvertențele produse în procesul de lansare a apelului, am analizat situația și am luat singura decizie posibilă ca să avem o abordare corectă în evaluare. Ne dorim să fim alături de beneficiari și în perioada următoare, atât în scrierea, cât și în implementarea proiectelor”, a apreciat ministrul delegat al Fondurilor Europene, Marius Nica.

Astfel, în procesul de analiză a contestațiilor depuse de potențialii beneficiari, vor fi luate în considerare limitele de minim 2,00% pentru contribuția beneficiarului respectiv maxim 98,00% pentru valoarea asistenței financiare nerambursabile.

Această decizie a fost luată pentru a soluționa inadvertențele survenite din necorelarea formulei de calcul din Ghidul solicitantului postat pe site-ul www.poca.ro cu cea din configurarea apelului în MySMIS2014 și pentru a răspunde, astfel, aspectelor semnalate de partenerii sociali.

Dat fiind că este un apel competitiv, selecția cererilor de finanțare se va face după analizarea contestațiilor depuse în cadrul cererii de proiecte.

Despre cererea de proiecte:

Cererile de proiecte CP 2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” și CP 3/2017 (MySMIS: POCA/113/2/3) “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție” au fost lansate oficial în data de 9 februarie 2017 și a avut ca dată limită pentru depunerea proiectelor 28 aprilie.

Alocarea financiară în cadrul CP 2/2017 a fost de 7,69 mil. de euro (35.000.000 lei), iar în cadrul CP3/2017 de 9,78 mil. de euro (45.000.000 lei). Cererile depuse pentru CP 2 ating o valoare totală de de 50 mil. de euro, valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect fiind de 219,40 mii euro (1.000.000 lei), iar în cadrul CP3 cererile depuse ating aprox. 21,6 mil. de euro, valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect fiind de aprox.1,65 mil. euro (7.500.000 lei).

Scopul cererii de proiecte “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative” l-a reprezentat sprijinirea ONG-urilor și a partenerilor sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică), atât din regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, pentru a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.

Din cele 240 de cereri de finanțare depuse în cadrul apelului, două cereri au fost retrase, 151 au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, 16 respinse la evaluarea tehnică și financiară, fiind admise 71 cereri de proiecte (cu punctaj de peste 60 de puncte).

Scopul cererii de proiecte “Sprijin pentru acțiuni de îmbunătățire a accesului la justiție” a fost sprijinirea ONG-urilor și a partenerilor sociali să deruleze campanii de informare sau educație juridică și să ofere cetățenilor servicii suport (inclusiv asistență juridică), pentru a crește accesul la justiție. În cazul acestei cereri de proiecte, din cele 19 proiecte depuse nu a fost admis niciun proiect (18 au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, unul respins la evaluarea tehnică și financiară).

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

AM POCU: lista intermediară a proiectelor admise după soluționarea contestațiilor, în etapa CAE, respectiv aprobate/respinse în ETF pentru apelul POCU/82/3/7 „România Start Up Plus”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică  lista intermediară a cererilor de finanțare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară şi lista intermediară a cererilor de finanţare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și respinse în etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare să fie contractate.

Începând cu data de 07.11.2017 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Din 2018, turiștii vor putea mânca bucate tradiționale “ca la mama acasă”, după înființarea Punctelor Gastronomice Locale

Turiștii vor putea mânca în satele românești, de la anul, bucate tradiționale gătite “ca la mama acasă”, după înființarea Punctelor Gastronomice Locale Familiale (PGLF), un proiect inițiat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) cu scopul de a ajuta la dezvoltarea comunităților și a turismului local.

“România are un specific unic prin poziționarea geografică și tradiția gastronomică de peste 2.000 de ani, fiind totodată vestită în Uniunea Europeană prin ospitalitatea nativ românească. De aceea, ANSVSA vrea să aibă o contribuție la dezvoltarea locală a comunităților, o dezvoltare pe orizontală, pe de o parte prin asigurarea unor locuri de muncă la nivel local, iar pe de altă parte prin utilizarea materiei prime autohtone. Și nu în ultimul rând va da o notă în plus de interes turismului local. Analizând împreună cu colegii, am considerat că este mai bine să le denumim Puncte Gastronomice Locale Familiale, pentru că sunt deservite în integralitate de membrii unei familii. Va fi o apropiere familiară în modul de servire, modul de preparare a mâncării în aceste puncte pentru toți cei care le vor călca pragul”, a declarat președintele ANSVSA, Geronimo Brănescu.

Acesta a precizat că ANSVSA desfășoară în prezent o campanie națională referitoare la înființarea acestor puncte în satele din România, campanie care a început pe 25 octombrie și va continua până pe 30 noiembrie 2017.

“Campania are un dublu scop: pe de o parte să informăm potențialii aplicanți să dezvolte o astfel de afacere, iar pe de altă parte să preluăm informația de la aceștia pentru a avea un cadru legislativ cât se poate de acoperitor. Nu vrem să creăm întâi ordinul de funcționare și pe parcurs să îl corectăm. De asemenea, vrem să avem o bază de informare cât se poate de generoasă. La finalul campaniei vom cuantifica toate informațiile primite de la cei care vor să dezvolte o astfel de afacere, dar și de la cei care vor să guste, și le vom transpune legislativ, măsuri pe care le putem aplica și modul de intervenție. Acestea vor avea un mod de identificare specific, dar se vor regăsi și pe site-ul autorității”, a explicat șeful ANSVSA.

Deși proiectul a fost lansat relativ recent, direcțiile județene sanitar-veterinare au primit deja numeroase solicitări, întrebări, dar și idei proprii referitoare la modul de funcționare a acestor PGLF, susține președintele Autorității.

“Eu am fost oarecum uimit de intensitatea solicitărilor venite din țară și acest lucru se poate vedea prin întrebările care se regăsesc la direcțiile sanitar-veterinare județene, dar și la nivel serviciului de comunicare din cadrul Autorității. Oamenii sunt interesați, vor să afle, vor să comunice și vor să participe prin ideile proprii pe care noi le structurăm pentru definirea unui cadru legislativ cât se poate de eficient și acoperitor. Este o măsură de pionierat la nivelul țării noastre, iar dintr-un anumit unghi poate fi privită și ca o măsură de pionierat la nivelul Uniunii Europene. Încercăm să avem efecte bine gestionate și bine cuantificate, tocmai de aceea nu ne-am dat un orizont exact de timp. Important este să facem bine ceea ce facem și când începem să fim pregătiți și noi și potențialii aplicanți. Nu este foarte simplu să le definești, să le încadrezi și să le gestionezi. Dacă va fi o inițiativă de succes, poate fi un exemplu și pentru alte țări care vor să facă acest lucru”, a spus Brănescu, menționând că începutul anului 2018 este un orizont de timp fezabil pentru lansarea acestor puncte gastronomice în diferite regiuni ale țării.

Potrivit sursei citate, Punctele Gastronomice Familiale Locale își vor putea desfășura activitatea numai dacă vor funcționa într-una din formele legale juridice din România, vor fi înregistrate sanitar-veterinar, evident contra unor taxe percepute de ANSVSA și vor îndeplini condițiile minime legale.

“Gospodăriile trebuie să fie obligatoriu identificate, obligatoriu vor fi înregistrate sanitar-veterinar, obligatoriu vor fi catagrafiate de care direcțiile sanitar-veterinare județene și se vor afla în evidența lor pe toată perioada funcționării lor și vor fi obligatoriu controlate dacă respectă condițiile sanitar-veterinare și siguranța alimentelor. Aici nu este vorba de alimente procesate, ci doar de mâncare gătită, tot ceea ce se gătește într-o zi se mănâncă în acea zi. Exact ca la bunica acasă, de exemplu. Bucătăria bunicii trebuie să îndeplinească un minim standard sanitar-veterinar și ea trebuie să ne spună ce alimente a folosit, fie că sunt din ograda proprie sau cumpără carne de la măcelărie. Nu are nicio o obligație să asigure din sursă proprie alimentele, însă alimentele trebuie să vină dintr-o sursă înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar”, a explicat Brănescu.

Șeful ANSVSA afirmă că legislația pentru funcționarea acestor puncte va fi elaborată “într-un cadru adecvat nativ românesc și fără a aduce atingere legislației europene”, dar nu exclude solicitarea unor derogări de la normele europene pentru anumite produse.

“Pe de o parte, noi încercăm să așezăm legislația într-un cadru adecvat nativ românesc, fără a aduce atingere legislației europene și fără a genera nicio formă de risc sanitar-veterinar. Prioritatea noastră este ca alimentul să fie sigur. Pe de altă parte, avem și suportul autorităților locale. Am fost plăcut surprins să văd că administrația locală este foarte dornică de a promova acest gen de întreprindere, ceea ce nu vine decât să ne dea esență de carburant pentru activitățile viitoare. Au fost primari care au spus că au două, trei puncte de interes în localitatea lor, un copac în vârstă, un monument, oamenii vin, fac o fotografie și pleacă, dar adăugând aceste puncte gastronomice poate rămân, gustă ceva tradițional, leagă prietenii, își notează traseul. În privința necesității unui acord din partea Comisiei Europene, suntem în perioada văzând și făcând, iar în funcție de presiunea dorințelor și nivelul solicitărilor vom încerca să obținem eventuale derogări de la anumite nivele de aplicabilitate ale legislației europene pe anumite segmente, pe produse și materie primă, dar despre derogări de la siguranța alimentară nici nu poate fi vorba”, a adăugat președintele ANSVSA.

Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la nivelul României au fost identificate 300 de produse care se pot încadra pe sistemele de calitate naționale și europene, iar 100 dintre acestea pot accesa sistemele de calitate europene.

Aproximativ 20 de produse au fost identificate pentru o posibilă înregistrare la nivel european, până în 2019, respectiv Telemea de Vaideeni (județ Vâlcea), Telemea de Sibiu, Brânză de burduf de Bran, Gem de rabarbăr, Brânza de Gulianca, Salată deltaică cu icre de știucă, Virșli de Hunedoara, Pâine de Pecica, Salam de Nădlac, Salinate de Turda, Usturoi de Copălău, Ceapă de Pericei, Șuncă ardelenească, Varză de Toboliu, Bere nemțeană, Cobză cu păstrăv afumat de Valea Putnei, Covrigul muscelean, Prune afumate de Sâmburești, Cârnați oltenești, Mere de Voinești etc.

În prezent, România are protejate la nivel european patru produse alimentare: Magiunul de prune de Topoloveni (IGP), Salamul de Sibiu (IGP), Novac afumat din Țara Bârsei (IGP) și Telemea de Ibănești (DOP). De asemenea, alte trei produse se află în analiză la Bruxelles, respectiv Cârnați de Pleșcoi ((IGP), Scrumbie de Dunărea afumată (IGP) și Cașcaval de Săveni (IGP). Tot pentru obținerea de indicații geografice protejate se află într-un proces de verificare și nouă băuturi spirtoase: Vinars Târnave, Vinars Segarcea, Vinars Murfatlar, Vinars Vaslui, Vinars Vrancea, Palincă, Horincă de Cămârzana, Țuica de Argeș și Țuica Zetea de Medieșu Aurit.

Sursa: www.agerpres.ro

Se prelungește sesiunea de primire a proiectelor pentru obținerea unor produse alimentare prin PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță prelungirea sesiunii de primire a proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul schemei GBER aferentă submăsurii 4.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, până la 30 noiembrie 2017, ora 16:00.

Alocarea financiară, disponibilă în sesiunea din acest an, pentru schema GBER aferentă sM 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricoleeste de 70 de milioane de euro. Până în prezent, AFIR a primit on-line 28 de cereri de finanțare în valoare totală nerambursabilă de peste 26 de milioane de euro.

Dintre investițiile eligibile prin schema GBER, amintim fabricarea produselor de panificație, a îngheţatei şi a sorbetului, dar și fabricarea unor băuturi, cum ar fi berea artizanală. Valoarea finanțării este de maximum 2,5 milioane de euro/ proiect în funcție de tipul de beneficiar și de specificul investiției.

Sprijinul acordat pentru procesarea secundară a produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole, prin schema GBER aferentă sM 4.2, este de până la 50% nerambursabil și este corelat cu tipul întreprinderii, tipul investiției și zona de dezvoltare regională în care este amplasată investiția. Pragul de calitate lunar, stabilit pentru luna noiembrie 2017, este de 15 puncte.

Sursa: www.afir.info